{"metadata":{"image":[],"title":"","description":""},"api":{"url":"/online","auth":"required","params":[{"name":"problem","type":"object","default":"","desc":"The original routing problem.","required":true,"in":"body","ref":"","_id":"57a06f4c19a5850e0096a9f5"},{"name":"routes","type":"array_object","default":"","desc":"The routes from the solution of the original problem.","required":true,"in":"body","ref":"","_id":"57a06f4c19a5850e0096a9f4"},{"name":"newJobs","type":"array_object","default":"","desc":"An array of new jobs to be added to the given routes. Can be up to 10 jobs.","required":true,"in":"body","ref":"","_id":"57a06f4c19a5850e0096a9f1"},{"name":"x-api-key","type":"string","default":"","desc":"An API key.","required":false,"in":"header","ref":"","_id":"57a075320c933e0e00249bc5"}],"results":{"codes":[{"name":"","code":"{\n\t\"routes\": Array[Object[Route]]\n}","language":"json","status":"2XX"},{"name":"","code":"{\n \"error\": String,\n \"errorCode\": String\n}","language":"json","status":"4XX"}]},"settings":"576a36aadd4f320e0060b806","examples":{"codes":[{"code":"{\n \"problem\": {\n  \"drivers\": [\n   {\n    \"id\": \"d1\",\n    \"maxCapacity\": {\n     \"data\": {\n      \"Volume\": 1000000.0\n     }\n    },\n    \"startTime\": {\n     \"epoch\": 1455356400\n    },\n    \"endTime\": {\n     \"epoch\": 1455375540\n    },\n    \"skillLevel\": 0,\n    \"vehicleFeatures\": [],\n    \"maxWaitTime\": {\n     \"seconds\": 0\n    }\n   }\n  ],\n  \"jobs\": [\n   {\n    \"id\": \"j1\",\n    \"tasks\": [\n     {\n      \"id\": \"t1\",\n      \"jobId\": \"j1\",\n      \"taskType\": \"PickUp\",\n      \"location\": {\n       \"labels\": [\n        \"15823\"\n       ],\n       \"x\": 126.9,\n       \"y\": 37.3\n      },\n      \"capacity\": {\n       \"data\": {\n        \"Volume\": 62400.0\n       }\n      },\n      \"taskDuration\": {\n       \"seconds\": 300\n      },\n      \"timeWindow\": {\n       \"start\": {\n        \"epoch\": 1455357600\n       },\n       \"end\": {\n        \"epoch\": 1455368400\n       }\n      },\n      \"difficulty\": 0\n     }\n    ],\n    \"partialOrder\": []\n   }\n  ],\n  \"hardConstraints\": [\n   {\n    \"type\": \"TimeWindowConstraint\",\n    \"weight\": 1.0\n   }\n  ],\n  \"softConstraints\": [\n   {\n    \"type\": \"CapacityConstraint\",\n    \"weight\": 100.0\n   }\n  ],\n  \"config\": {\n   \"gis\": {\n    \"type\": \"SimpleGIS\",\n    \"drivingFactor\": 1.26,\n    \"averageSpeed\": 40.0\n   },\n   \"depot\": {\n    \"id\": \"depot1\",\n    \"location\": {\n     \"labels\": [],\n     \"x\": 127.1,\n     \"y\": 37.3\n    }\n   },\n   \"returnToDepot\": true,\n   \"postGis\": false\n  }\n },\n \"routes\": [\n  {\n   \"driver\": {\n    \"id\": \"d1\",\n    \"maxCapacity\": {\n     \"data\": {\n      \"Volume\": 1000000.0\n     }\n    },\n    \"startLocation\": {\n     \"labels\": [],\n     \"x\": 128.1,\n     \"y\": 37.1\n    },\n    \"endLocation\": {\n     \"labels\": [],\n     \"x\": 128.1,\n     \"y\": 37.1\n    },\n    \"startTime\": {\n     \"epoch\": 1455340000\n    },\n    \"endTime\": {\n     \"epoch\": 1455370000\n    },\n    \"skillLevel\": 0,\n    \"vehicleFeatures\": []\n   },\n   \"jobs\": [\n    {\n     \"id\": \"j1\",\n     \"tasks\": [\n      {\n       \"id\": \"t1\",\n       \"jobId\": \"j1\",\n       \"taskType\": \"DepotDelivery\",\n       \"location\": {\n        \"labels\": [],\n        \"x\": 126.9,\n        \"y\": 37.3\n       },\n       \"capacity\": {\n        \"data\": {\n         \"Volume\": 100.0\n        }\n       },\n       \"taskDuration\": {\n        \"seconds\": 300\n       },\n       \"timeWindow\": {\n        \"start\": {\n         \"epoch\": 1455354000\n        },\n        \"end\": {\n         \"epoch\": 1455364800\n        }\n       },\n       \"difficulty\": 0\n      }\n     ],\n     \"partialOrder\": []\n    }\n   ],\n   \"tasks\": [\n    {\n     \"id\": \"t1\",\n     \"jobId\": \"j1\",\n     \"taskType\": \"DepotDelivery\",\n     \"location\": {\n      \"labels\": [],\n      \"x\": 126.9,\n      \"y\": 37.3\n     },\n     \"capacity\": {\n      \"data\": {\n       \"Volume\": 100.0\n      }\n     },\n     \"taskDuration\": {\n      \"seconds\": 300\n     },\n     \"timeWindow\": {\n      \"start\": {\n       \"epoch\": 1455354000\n      },\n      \"end\": {\n       \"epoch\": 1455364800\n      }\n     },\n     \"difficulty\": 0\n    }\n   ],\n   \"gis\": {\n    \"type\": \"SimpleGIS\",\n    \"drivingFactor\": 1.26,\n    \"averageSpeed\": 40.0\n   }\n  }\n ],\n \"newJobs\": [\n  {\n   \"id\": \"j1\",\n   \"tasks\": [\n    {\n     \"id\": \"a1\",\n     \"jobId\": \"c1\",\n     \"taskType\": \"DepotDelivery\",\n     \"location\": {\n      \"labels\": [\n       \"25823\"\n      ],\n      \"x\": 106.9,\n      \"y\": 67.3\n     },\n     \"capacity\": {\n      \"data\": {\n       \"Volume\": 62400.0\n      }\n     },\n     \"taskDuration\": {\n      \"seconds\": 600\n     },\n     \"timeWindow\": {\n      \"start\": {\n       \"epoch\": 1455457600\n      },\n      \"end\": {\n       \"epoch\": 1455468400\n      }\n     },\n     \"difficulty\": 0\n    }\n   ],\n   \"partialOrder\": []\n  }\n ]\n}","language":"json","name":"request - body"},{"name":"response - error","language":"json","code":"{\n \"error\": \"Request with ID: [86d9cf4f-dfb8-45ac-b481-1a3516c38d58] is not valid\", \n \"errorCode\": \"2004\"\n}"},{"code":"{\n \"routes\": [\n  {\n   \"driver\": {\n    \"id\": \"d1\",\n    \"maxCapacity\": {\n     \"data\": {\n      \"Volume\": 1000000\n     }\n    },\n    \"startLocation\": {\n     \"x\": 128.1,\n     \"y\": 37.1,\n     \"labels\": []\n    },\n    \"endLocation\": {\n     \"x\": 128.1,\n     \"y\": 37.1,\n     \"labels\": []\n    },\n    \"startTime\": {\n     \"epoch\": 1455340000\n    },\n    \"endTime\": {\n     \"epoch\": 1455370000\n    },\n    \"skillLevel\": 0,\n    \"vehicleFeatures\": [],\n    \"maxWaitTime\": {\n     \"seconds\": 0\n    }\n   },\n   \"jobs\": [\n    {\n     \"id\": \"j1\",\n     \"tasks\": [\n      {\n       \"id\": \"t1\",\n       \"jobId\": \"j1\",\n       \"taskType\": \"DepotDelivery\",\n       \"location\": {\n        \"x\": 126.9,\n        \"y\": 37.3,\n        \"labels\": []\n       },\n       \"capacity\": {\n        \"data\": {\n         \"Volume\": 100\n        }\n       },\n       \"taskDuration\": {\n        \"seconds\": 300\n       },\n       \"timeWindow\": {\n        \"start\": {\n         \"epoch\": 1455354000\n        },\n        \"end\": {\n         \"epoch\": 1455364800\n        }\n       },\n       \"difficulty\": 0\n      }\n     ],\n     \"partialOrder\": []\n    },\n    {\n     \"id\": \"j1\",\n     \"tasks\": [\n      {\n       \"id\": \"a1\",\n       \"jobId\": \"c1\",\n       \"taskType\": \"DepotDelivery\",\n       \"location\": {\n        \"x\": 106.9,\n        \"y\": 67.3,\n        \"labels\": [\n         \"25823\"\n        ]\n       },\n       \"capacity\": {\n        \"data\": {\n         \"Volume\": 62400\n        }\n       },\n       \"taskDuration\": {\n        \"seconds\": 600\n       },\n       \"timeWindow\": {\n        \"start\": {\n         \"epoch\": 1455457600\n        },\n        \"end\": {\n         \"epoch\": 1455468400\n        }\n       },\n       \"difficulty\": 0\n      }\n     ],\n     \"partialOrder\": []\n    }\n   ],\n   \"tasks\": [\n    {\n     \"id\": \"a1\",\n     \"jobId\": \"c1\",\n     \"taskType\": \"DepotDelivery\",\n     \"location\": {\n      \"x\": 106.9,\n      \"y\": 67.3,\n      \"labels\": [\n       \"25823\"\n      ]\n     },\n     \"capacity\": {\n      \"data\": {\n       \"Volume\": 62400\n      }\n     },\n     \"taskDuration\": {\n      \"seconds\": 600\n     },\n     \"timeWindow\": {\n      \"start\": {\n       \"epoch\": 1455457600\n      },\n      \"end\": {\n       \"epoch\": 1455468400\n      }\n     },\n     \"difficulty\": 0\n    },\n    {\n     \"id\": \"t1\",\n     \"jobId\": \"j1\",\n     \"taskType\": \"DepotDelivery\",\n     \"location\": {\n      \"x\": 126.9,\n      \"y\": 37.3,\n      \"labels\": []\n     },\n     \"capacity\": {\n      \"data\": {\n       \"Volume\": 100\n      }\n     },\n     \"taskDuration\": {\n      \"seconds\": 300\n     },\n     \"timeWindow\": {\n      \"start\": {\n       \"epoch\": 1455354000\n      },\n      \"end\": {\n       \"epoch\": 1455364800\n      }\n     },\n     \"difficulty\": 0\n    }\n   ],\n   \"gis\": {\n    \"type\": \"SimpleGIS\",\n    \"drivingFactor\": 1.26,\n    \"averageSpeed\": 40\n   }\n  }\n ]\n}","language":"json","name":"response - success"}]},"method":"post"},"next":{"description":"","pages":[]},"title":"/online","type":"endpoint","slug":"online","excerpt":"Solve an already-solved problem with an additional job","body":"","updates":[],"order":0,"isReference":false,"hidden":false,"sync_unique":"","link_url":"","link_external":false,"_id":"57a069cf1435850e00dfbc10","category":{"sync":{"isSync":false,"url":""},"pages":[],"title":"Online Routing API","slug":"online-algorithm","order":9999,"from_sync":false,"reference":false,"_id":"57a068f90c933e0e00249bae","version":"5706099c21cfed0e00e8c60e","createdAt":"2016-08-02T09:33:45.958Z","project":"5706099c21cfed0e00e8c60b","__v":0},"createdAt":"2016-08-02T09:37:19.292Z","githubsync":"","parentDoc":null,"version":{"version":"1.0.17","version_clean":"1.0.17","codename":"","is_stable":true,"is_beta":true,"is_hidden":false,"is_deprecated":false,"categories":["5706099c21cfed0e00e8c60f","573548f4afab4417007239cf","57354970fc5f1e0e001a463c","573549791f16241700c89fc9","57441052583f470e000a7947","57a068f90c933e0e00249bae"],"_id":"5706099c21cfed0e00e8c60e","createdAt":"2016-04-07T07:17:48.808Z","hasDoc":true,"project":"5706099c21cfed0e00e8c60b","__v":6,"hasReference":true,"releaseDate":"2016-04-07T07:17:48.808Z"},"__v":3,"project":"5706099c21cfed0e00e8c60b","user":"57456029c067580e0056b100"}

post/online

Solve an already-solved problem with an additional job

Definition

{{ api_url }}{{ page_api_url }}

Parameters

Body Params

problem:
required
object
The original routing problem.
routes:
required
array of objects
The routes from the solution of the original problem.
newJobs:
required
array of objects
An array of new jobs to be added to the given routes. Can be up to 10 jobs.

Headers

x-api-key:
string
An API key.

Examples


Result Format


User Information

Try It Out

post
{{ tryResults.results }}
Method{{ tryResults.method }}
Request Headers
{{ tryResults.requestHeaders }}
URL{{ tryResults.url }}
Request Data
{{ tryResults.data }}
Status
Response Headers
{{ tryResults.responseHeaders }}